Strona główna / Asortyment / Stożkowy słup wielokątny

SMW

Przeznaczenie.

SMW - stożkowy słup wielokątny służący jako konstrukcja wsporcza do mocowania głowic oświetleniowych, reklam, znaków informacyjnych oraz przewodów sieci trakcyjnych. Przeznaczone do oświetlania autostrad, placów, parkingów oraz obiektów sportowych i przemysłowych.

Opis techniczny.

Stożkowe maszty wielokątne (SMW) są wyrobami wytwarzanymi z formowanych w stożek o przekroju wielokąta foremnego blachy stalowej o grubości 3-18mm. Są konstrukcjami montowanymi z segmentów stożkowych, których ilość, zależna od całkowitej wysokości waha się od 1 do 5. Trzony masztów łączone są na wcisk (teleskopowo), przy czym długość zacisku powinna być równa lub większa 1,5 średnicy masztu w miejscu połączenia.

 

Stopy masztów wykonane z blachy stalowej o grubości 20-70mm, podczas posadawiania masztu na fundamencie przykręcane są do kotew stalowych umożliwiających dokładne wypionowanie masztu.