Strona główna / Asortyment / Stożkowy słup energetyczny

SSE

Przeznaczenie.

SSE – stożkowy słup energetyczny wielokątny służący jako konstrukcja wsporcza do mocowania wysięgników z przewodami elektrycznymi linii energetycznych dla niskich, średnich i wysokich napięć jedno i wielotorowych.

Opis techniczny.

Stożkowe słupy energetyczne (SSE) są wyrobami wytwarzanymi z formowanych w stożek o przekroju wielokąta foremnego z blachy stalowej o grubości 3-18mm. Są konstrukcjami montowanymi z segmentów stożkowych, których ilość, zależna od całkowitej wysokości waha się od 1 do 5. Trzony słupów łączone są na wcisk (teleskopowo), przy czym długość zacisku powinna być równa lub większa 1,5 średnicy masztu w miejscu połączenia. Ramiona mocowane są do trzonu słupa za pomocą śrub.

 

Stopy słupów są wykonane z blachy stalowej o grubości 20-70mm. Podczas posadawiania na fundamencie, stopy przykręcane są do kotew stalowych umożliwiających dokładne wypionowanie słupa.